Gulmarg, Kashmir

Shimla-Kufri, Himachal Pradesh

Manali, Himachal Pradesh

Auli, Uttarakhand

Binsar, Uttarakhand

Dalhousie, Himachal Pradesh

Rann of Kutch, Gujarat

Goa

Wayanad, Kerala

Udaipur, Rajasthan

Jaisalmer, Rajasthan

Tawang, Arunachal Pradesh

Gangtok, Sikkim

Dharamshala, Himachal Pradesh